Driftstatus
Investigating - Efter gårdagens release, er der opstået et problem med visning af Måleblade i ERPO. Leverandøren er underrettet, og der arbejdes på en løsning.

Vi gør opmærksom på, at målebladet godt kan vises, hvis det downloades.

Sep 26, 2023 - 13:40 CEST
Update - UPDATE!

Fejlen er identificeret, og vil blive rettet i den kommende release. (forventet denne måned)

Problemet kan stadig optræde for vejlinjer på jordstykker der ændres efter 11.juni 2023.
Skulle du være uheldig at støde på problemet bedes du kontakte servicedesk og vi vil hjælpe dig hurtigst muligt.

Sep 07, 2023 - 08:59 CEST
Monitoring - Udbedring er nu gennemført for fejlregistreringer indført i data mellem 1.juni og 11 juli 2023.
Der arbejdes videre på udbedring af den bagvedliggende årsag til datafejlen.

Problemet kan genoptræde for vejlinjer på jordstykker der ændres efter 11.juni 2023.
Er du uheldig at støde på problemet bedes du kontakte service desk og vi vil hjælpe dig hurtigst muligt.

Beklager ulejligheden og god sommer.

Jul 11, 2023 - 13:44 CEST
Identified - Vi er opmærksomme på en fejl hvor udtræk af matrikelkortet ved nogle jordstykker ikke medtager vejlinjer.
Dette skyldes en fejlregistrering af vejlinjer ifm. forudgående sagsarbejde, og vedrører kun vejlinjer på jordstykker der er ændret efter 1.juni 2023.


Vi arbejder på at løse fejlen. Grundet feriebemanding forventes problemet løst umiddelbart efter sommerferien.

Er du uheldig at støde på problemet er du velkommen til at kontakte service desk og vi vil forsøge at hjælpe dig bedst muligt.

Jul 07, 2023 - 13:43 CEST
Investigating - Der vil de næste to uger forekomme længere svartider i supporten, da vi afholder seminar for i Ejerfortegnelsen.

Vi glæder os til at se jer en af dagen.

Sep 18, 2023 - 15:03 CEST
Update - Signering i ERPO – brug fortsat NemID.

Fejl i signering med MitID:

Sager signeret med MitID Erhverv er blokeret i indsendelsen til GST. Anvend NemID til signering i ERPO indtil fejlen er løst.

Mar 01, 2023 - 12:05 CET
Update - Som supplerende info for Ejerlejlighedssager:
Vi har konstateret, at funktionen "Rediger adresser for ejl" ikke udstiller data automatisk som hidtil, og dette hindrer, at adresser kan tilknyttes ejerlejligheder. Derfor skal funktionen "Initier udstilling af data" benyttes forinden, og derved vil adresser igen kunne tilknyttes ejerlejligheder som normalt.

Feb 22, 2023 - 08:18 CET
Investigating - Vigtig orientering – opfølgende til REL79 i PROD:

ERPO/ejerlejlighed.
Opmærksomhedspunkt når ejerlejlighedssager indsendes, sagen må kun indeholde en ”manuel” ejerlejlighedsfortegnelse.

Baggrund:
Ved indsendelse af sagen til GST afvikles modtagelseskontrollen ” SAG_EJL_GENERERET_FORTEGNELSE _EJ_INDSENDES_BEREGN” som sikrer, at sagen ikke indsendes og behandles på en automatiske generede ejerlejlighedsfortegnelse fra ERPO

For øjeblikket opleves fejl på afviklingen af kontrollen, hvorfor den er ændret med en nedgradering fra et rødt STOP til en gul Advarsel om at der findes en automatisk dannet ejerlejlighedsfortegnelse på sagen som manuelt skal fravælges i bilagslisten før indsendelse til GST.

Se nærmere: https://geodatastyrelsen.atlassian.net/l/cp/Ddf1r11G

Såfremt sagen indsendes med både den manuelle og systemdannede fortegnelse hjemsendes sagen med anmodning om at den autogenerede fjernes før videre sagsbehandling.

Supplerende oplyses, at den automatisk generede ejerlejlighedsfortegnelse ikke kan slettes af bilagslisten.

Feb 14, 2023 - 10:49 CET

About This Site

Velkommen til IT-drift hjemmesiden. På denne hjemmeside kan du finde drift-status over de respektive IT-tjenester som udstilles til vores brugere.

ERPO Degraded Performance
Ejerfortegnelsen Operational
MAO Operational
EBR Operational
MIA-Distributionsserver Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Past Incidents
Sep 27, 2023

No incidents reported today.

Sep 26, 2023
Resolved - Fejlsøgningen er færdiggjort. Der kan dog stadig opleves usædvanligt udseende kontrolrapporter.
Sep 26, 12:16 CEST
Investigating - Grundet nødvendig fejlsøgning i forbindelse med kontrolrapporterne, kan der opleves ustabilitet i systemerne. Hvis du bliver logget ud, skal du blot logge ind igen.
Sep 26, 08:57 CEST
Resolved - Med gårsdagens opdatering er GST´s systemer er problemet med at lave opslag løst.
Sep 26, 08:18 CEST
Update - We are continuing to work on a fix for this issue.
Sep 26, 08:16 CEST
Identified - Vi har konstateret problemer med at lave opslag i MAO på nogle få jordstykker.

Vi arbejder på at løse fejlen, og grundet feriebemanding forventes problemet løst umiddelbart efter sommerferien.

Er du så uheldig at ramme ind i problemet, er du velkommen til at kontakte servicedesken. Så vil vi forsøge at hjælpe dig frem til de informationer, du leder efter, på anden vis.

Jul 6, 09:19 CEST
Sep 25, 2023
Resolved - Systemerne er i drift igen.

Bemærkning - kontrolrapporterne dannes ikke med vanlig styling men dog forsat læsbare. En videre fejlsøgning heraf pågår.

Og ERPO opdateret med ny funktionalitet, Link til releasenoten her

https://geodatastyrelsen.atlassian.net/wiki/spaces/ERPO/pages/4123131927


Vejledningerne er under opdatering.

Landinspektørklient:
https://geodatastyrelsen.atlassian.net/wiki/spaces/ERPO/pages/3880714248/Brugervejledning+for+landinspekt+rer+til+ERPO


Brug for hjælp, afklaring eller indrapportering af mulige fejl, skriv til supporten via
https://geodatastyrelsen.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/6

Indrapporteret også gerne såfremt der opleves anden uhensigtsmæssigheder, ændret arbejdsgang ,performance mv. - forringelse/forbedring.

Sep 25, 19:49 CEST
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Sep 25, 18:01 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Sep 25, 15:00 CEST
Scheduled - I forbindelse med opdatering af systemerne til en ny release, må der ikke arbejdes i systemerne i dag d. 25-09-23 i tidsrummet 15-18.
Sep 25, 08:03 CEST
Sep 24, 2023

No incidents reported.

Sep 23, 2023

No incidents reported.

Sep 22, 2023
Resolved - Udtræk bør igen være muligt, men der må forventes længere svartider. HUSK inden forsøg på udtræk, skal browseren genstartes.
Sep 22, 10:29 CEST
Investigating - Der kan i øjeblikket opleves fejl ved udtræk. Det viser sig, når udtrækket forsøges dannet, så vises fejlbeskeden "Fejl ved dannelse af zip fil". Vi arbejder på en løsning.
Sep 22, 09:16 CEST
Sep 21, 2023

No incidents reported.

Sep 20, 2023
Resolved - Datafordeleren har udbedret problemet og Ejerfortegnelsen drifter normalt.
Sep 20, 14:41 CEST
Investigating - Vi oplever i øjeblikket rigtig lange svar-tider og i perioder problemer med at logge på Ejerfortegnelsen. Dette skyldes desværre driftsforstyrrelser på Datafordeleren.

Vi beklager og håber snart, at Datafordeleren igen er i normal drift – følge evt. status her: https://datafordeler.dk/drift/meddelelser

Sep 20, 13:30 CEST
Sep 19, 2023

No incidents reported.

Sep 18, 2023
Resolved - This incident has been resolved.
Sep 18, 14:58 CEST
Investigating - Der har i den seneste uge stået hændelser i jeres oversigt med fejlmeddelelsen ”tidligere behandling skal behandles først”, hvor hændelsen rent faktisk kunne behandles. GST har behandlet en større mængde af de hændelser, der stod foran i kø, det kunne blandt andet være et delskøde, hvorefter det nu er muligt for jer at behandle disse hændelser. De hændelser der nu står tilbage med førnævnte fejlmeddelelse skulle nu alene afvente, at I færdiggør behandling af en hændelse, der også ligger i jeres oversigt. I vil kunne se begge/flere hændelser vedr. samme BFE-nummer i jeres oversigt, men skal blot behandle den ældste først.

Støder I på hændelser, der ikke giver mening i forhold til jeres behandling, skal I endelig skrive ind til GST i supporten, så kigger vi på hændelserne og er selvfølgelig behjælpelig med færdigbehandlingen.

GST er i forbindelse med ovenstående blevet opmærksom på, at der står flere ældre hændelser til manuel behandling i kommunerne, der ikke er blevet færdigbehandlet, men at der er lavet et manuelt faktisk ejerskifte i stedet. Det er meningen, at I skal behandle hændelsen, der står til manuel behandling. Hændelsen vil opdatere det tinglyste ejerskifte og berige ejerskiftet med andre oplysninger som fx købesum mv. Hvis I er i tvivl om, hvorvidt en hændelse kan gennemføres pga. fejlmeddelelsen vil vi gerne, at I skriv til os i supporten, så vi evt. kan hjælpe med at hændelsen bliver gennemført. En hændelse skal som udgangspunkt ikke stå og afvente noget, den skal behandles, når den modtages i Ejerfortegnelsen. Når der er påført en fejlmeddelelsen, er det meningen at fejlen skal ”rettes” og hændelsen gennemføres.

Fx kan en fejlmeddelelsen være ”Ejendom eksisterer ikke”, her menes at overtagelsesdatoen er før ejendommen er opstået i Matriklen, denne dato kan nu håndteres i Ejerfortegnelsen og skulle ikke skabe problemer for gennemførsel af hændelsen. Får I fejl ved gennemførsel, så skriv til GST i supporten.

Vi ser desværre fortsat meget gamle hændelser, der skulle have være behandlet, så vi opfordre til, at I får kigget på hændelserne og ved evt. problemer/spørgsmål henvender jer i supporten.

Sep 11, 12:44 CEST
Resolved - This incident has been resolved.
Sep 18, 14:57 CEST
Update - Husk at det fortsat er muligt at tilmelde sig Seminar i Ejerfortegnelsen. Vi håber at se alle kommuner på en af årets seminar-dage.

Der skal ske tilmelding til seminar på nedenstående link:

https://geodatastyrelsen.nemtilmeld.dk/78/

Evt. spørgsmål kan sendes til supporten.

Aug 23, 14:21 CEST
Investigating - Kære registerfører i kommunerne

Så er det blevet tid til at tilmelde sig årets Ejerfortegnelsesseminar.

Vi håber i år at se rigtig mange til Seminar i Ejerfortegnelsen.
Der er begrænset antal pladser pr. dag, og der tilmeldes derfor efter først til mølle princippet.

Ved spørgsmål til tilmelding eller forslag til generelle emner på seminaret kan der ske henvendelse via support https://geodatastyrelsen.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/9

Der skal ske tilmelding til seminar på nedenstående link:

https://geodatastyrelsen.nemtilmeld.dk/78/

Med venlig hilsen

Connie Jensen og Rikke Larsen
Geodatastyrelsen

Jun 19, 14:47 CEST
Resolved - This incident has been resolved.
Sep 18, 14:57 CEST
Investigating - Der vil ifm. release 2.45.0 lægges i produktion være en nedetid på ca. 45 minutter.

Release 2.45.0 indeholder primært tekniske ændringer.

Sep 13, 15:39 CEST
Sep 17, 2023

No incidents reported.

Sep 16, 2023

No incidents reported.

Sep 15, 2023

No incidents reported.

Sep 14, 2023

No incidents reported.

Sep 13, 2023
Resolved - This incident has been resolved.
Sep 13, 15:24 CEST
Investigating - I forbindelse med opdatering af NemLog-in vil det onsdag den 13. september 2023 ikke være muligt at tilgå Ejerfortegnelsen i tidsrummet kl. 06:00 til 08:00.
Sep 12, 09:51 CEST