GST IT-drift hjemmeside
Update - Der ses desværre stadig problemer med processering af tinglysningsbeskeder. Der arbejdes på at løse problemet.
Dec 4, 09:36 CET
Update - Der opleves desværre i øjeblikket problemer med modtagelse af beskeder fra digital tinglysning, hvorfor processeringen er stoppet.
Ny status på problemet kan forventes i morgen onsdag.
Dec 1, 14:46 CET
Update - We are continuing to investigate this issue.
Nov 12, 13:53 CET
Update - Der er i øjeblikket lukket for modtagelse af hændelser fra digital tinglysning. Dette er sket på baggrund af tidligere fejlmeddelelse omkring hændelser der er relateret til en BFE ejendom hvor der er sket kopiering af ejerskab på en nyudstykket ejendom.
Der arbejdes på at løse problemet hurtigst muligt.
Nov 12, 13:52 CET
Update - Driften af tinglysningsprocesseringen kører fortsat normalt.
Nov 12, 09:15 CET
Investigating - Driften af tinglysningsprocesseringen er normal.
I tilfælde af udfordringer med Nem-Login vil der være periodiske udfald på tinglysningsprocesseringen.
Nov 3, 08:49 CET
Investigating - Det kan ind imellem opleves ved opslag på en ejendom, at der ikke fremgår et ejerskab eller at ejerskabet er forkert ift. tingbogen.
Hvis den kommunale registerførere oplever dette, skal der inden support kontaktes undersøges to ting:

1. Er det tinglyste ejerskab tinglyst før 11. juni 2019?
- Hvis der kan svares ja til dette er det en fejl i data der er konverteret fra ESR til Ejerfortegnelsen. Herefter skal den kommunale registerfører selv opdaterer ejendommens ejerskab, ved at foretage et manuelt indberettet ejerskifte. Hvis der ikke i forvejen findes et ejerskab på ejendommen, benyttes:
- søg ejendom
- vis nyeste version
- søg ejerskab
- foretag ejerskifte osv.

2. Hvis der af tingbogen fremgår et ejerskab der er tinglyst efter 11. juni 2019, undersøges det hvorvidt der under hændelser fremgår et ejerskifte, som allerede er behandlet af den kommunale registerfører. (hændelsen kan evt. være sat til uaktuel af en grund - her vil Ejerfortegnelsen ikke være opdateret med den nye ejer)
Hvis der ikke fremgår en hændelse fra digital tinglysning under ejerskabshændelser på BFE ejendommen kan support kontaktes.
Nov 30, 12:52 CET
Update - Der gøres fortsat opmærksom på ovennævnte nyhed.
Oct 27, 07:52 CET
Investigating - Udstykning fra flere ejendomme
Når der sker udstykning fra flere ejendomme er det ikke muligt for matriklen at kopiere ejerskabet til den nye ejendom.
Der skal derfor laves en opdatering af ejendomme af den kommune hvor ejendommen er beliggende.
• søg ejendom
• vis nyeste version
• søg ejerskab
• foretag ejerskifte osv.
Oct 26, 13:58 CET

About This Site

Velkommen til IT-drift hjemmesiden. På denne hjemmeside kan du finde drift-status over de respektive IT-tjenester som udstilles til vores brugere.

Ejerfortegnelsen Operational
EBR Operational
MAO Operational
GST-EJU Operational
ERPO Operational
Test komponenter - ignorér disse Degraded Performance
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Test komponent til API brug - ignorér venligst denne ? Degraded Performance
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Major outage
Partial outage
No downtime recorded on this day.
No data exists for this day.
had a major outage.
had a partial outage.
Statuspage response
Fetching
Past Incidents
Dec 4, 2020

Unresolved incident: Ejerfortegnelsen - tinglysningsprocesseringen..

Dec 3, 2020

No incidents reported.

Dec 2, 2020

No incidents reported.

Dec 1, 2020
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Dec 1, 12:21 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Dec 1, 12:20 CET
Scheduled - Vedligeholdelse
Dec 1, 12:19 CET
Nov 30, 2020

Unresolved incident: Ejerfortegnelsen - Manglende ejerskab i Ejerfortegnelsen.

Nov 29, 2020

No incidents reported.

Nov 28, 2020

No incidents reported.

Nov 27, 2020
Resolved - This incident has been resolved.
Nov 27, 09:30 CET
Update - Release 2.11.0 er lagt i produktion med succes.
Ovennævnte sag lukkes herefter.
Nov 27, 09:30 CET
Investigating - Ejerfortegnelsen - Fredag d. 27/11-2020 kl. 07.00 ligges Release 2.11.0 i produktion
Dette indebærer en nedetid på ca. 10 minutter.

Release 2.11.0 indeholder blandt andet:
- Det er nu muligt at fjerne ejerskab på en moderejendom.
- Tvangsauktioner med mere end en køber, er fejlet i processeringen fra digital tinglysning - de kan nu genprocesseres.
Herudover er der 6 rettelser med i releasen der ikke indebærer rettelser i brugerfladen.
Nov 26, 13:47 CET
Nov 26, 2020
Nov 25, 2020
Resolved - Fejlen vedr. manglende modtagelse af p/v hændelser fra CPR ses nu løst ved Datafordeleren.
Der modtages igen CPR hændelser i EJerfortegnelsen.
Ovennævnte lukkes som løst.
Nov 25, 13:15 CET
Investigating - Der er konstateret manglende modtagelse i Ejerfortegnelsen af p/v hændelser fra Datafordeleren vedr. CPR opdateringer.
Der er taget kontakt til Datafordeleren for at få løst problemet.
Der vil blive udsendt opdatering på fejlen, når der er en tidshorisont på at få den løst.
Nov 20, 11:28 CET
Nov 24, 2020

No incidents reported.

Nov 23, 2020

No incidents reported.

Nov 22, 2020

No incidents reported.

Nov 21, 2020

No incidents reported.

Nov 20, 2020