Driftstatus
Investigating - Support gør opmærksom på, at der ligger en del gamle hændelser fra digital tinglysning klar til behandling i Ejerfortegnelsens oversigt.

Der ligger på landsplan ca. 950 hændelser klar til behandling der er mere end 10 dage gamle.
Hændelser fra 2019 - 5 stk.
Hændelser fra 2020 - 167 stk.
Hændelser fra før 1/5 2021 760 stk.

Derudover ligger der over 8000 p/v hændelser klar til behandling på landsplan.

Hvis der opleves problemer eller der er spørgsmål til hændelserne kan support kontaktes for at finde en løsning behandlingen af hændelsen.
May 12, 08:06 CEST
Monitoring - GST’s projekt, hvor fortrolige og følsomme oplysninger fjernes fra dokumenterne i MAO, er ved at være afsluttet. Samtlige af arkivets sager for perioden 1960 - oktober 2020 er blevet screenet, svarende til ca. 1,6 millioner dokumenter. Der er fundet ca. 140.000 dokumenter med fortrolige og følsomme oplysninger.

Dokumenter med fortrolige og følsomme oplysninger er blevet låst i MAO, så de ikke kan ses. Ønskes dokumenterne, kan de rekvireres via GST’s serviceportal, og man vil få adgang til dem i en udgave, hvor de fortrolige eller følsomme oplysninger er skjult.
May 7, 14:07 CEST
Investigating - Det er desværre ikke i øjeblikket muligt at fremsøge ejerskabshændelser mv. i tidsbestemte perioder.
Der arbejdes på at løse fejlen.
Vi afventer ekstern leverandør og der kan derfor godt være en lidt længere behandlingstid.
Der udsendes opdatering på ovennævnte sag når det igen er muligt at lave søgninger i en bestemt tidsafgrænset periode.
May 3, 10:45 CEST
Update - Rigsarkivet oplyser, at alle henvendelser om måleoplysninger undtagen dem som "Haster kristisk", vil blive behandlet indenfor 3-6 måneder.
Apr 29, 07:44 CEST
Monitoring - Rigsarkivets afdeling for Indtægtsgivende Aktiviteter laver på grund af Corona-pandemien i øjeblikket kun sager ”Til retslig brug” og sager som ”Haster kritisk”.
”Til retslig brug” betyder først og fremmest arbejde der understøtter Retternes arbejde, som de jo er blevet kaldt på arbejde for at udføre, selvom vi har en Corona-pandemi. ”Haster kritisk” gælder Retterne, men også andre offentlige myndigheder, som er blevet kaldt på arbejde.

Hvad betyder det for bestilling af måleoplysninger, hvor der skal bestilles oplysninger hos Rigsarkivet?
Henvendelser om skelforretninger, der kræver bestilling hos Rigsarkivet, ligestilles med ”Til retslig brug” og vil derfor blive behandlet.
Andre henvendelser om måleoplysninger, der kræver bestilling hos Rigsarkivet, vil blive vurderet fra gang til gang om de kan ligestilles med ”Haster kritisk”. I disse tilfælde vil Geodatastyrelsen kræve en begrundelse for hastebehandling, f.eks. om sagen har økonomiske konsekvenser.

Geodatastyrelsen følger situationen hos Rigsarkivet og vil orientere om ændringer i deres behandling af henvendelser.
Feb 16, 09:53 CET
Identified - Vi har i øjeblikket desværre en fejl over mod BBR.
Dette gør, at hvis man via ERPO ønsker at slette en gældende tilknytning, så fanger BBR det ikke og sletningen slår ikke igennem. Man bliver derfor nødt til at rette henvendelse til kommunen og få dem til at rette tilknytningen i deres BBR klient.
Feb 12, 13:37 CET

About This Site

Velkommen til IT-drift hjemmesiden. På denne hjemmeside kan du finde drift-status over de respektive IT-tjenester som udstilles til vores brugere.

ERPO Operational
Ejerfortegnelsen Operational
MAO Operational
EBR Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Scheduled Maintenance
Det har betydning for følgende websites: https://miadistribution.gst.dk (upload funktion er disablet under systemarbejde), https://hkpn.gst.dk , https://mingrund.gst.dk, www.gronlandskehavnelods.dk, www.danskehavnelods.dk er lukket under systemarbejde.

GST beklager de gener som dette måtte medføre.
Posted on May 12, 10:53 CEST
Past Incidents
May 13, 2021

No incidents reported today.

May 12, 2021

Unresolved incident: Ejerfortegnelsen - Opmærksomhed på behandling af gamle hændelser.

May 11, 2021

No incidents reported.

May 10, 2021

No incidents reported.

May 9, 2021

No incidents reported.

May 8, 2021

No incidents reported.

May 7, 2021
Resolved - Systemet er genstartet, og vi er igen online.
May 7, 11:45 CEST
Investigating - Da vil oplever fejl på nogle services, der kan have indflydelse på brugernes oplevelse og systemets funktioner, skal systemet genstartes.
Genstarten vil vare ca. en halv time.
Vi beklager de gener det måtte medføre.
May 7, 10:11 CEST
May 6, 2021

No incidents reported.

May 5, 2021

No incidents reported.

May 4, 2021
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
May 4, 19:00 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
May 4, 18:30 CEST
Scheduled - MAO vil være lukket ned for yderligere opdateringer i aften.
May 4, 15:14 CEST
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
May 4, 14:00 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
May 4, 07:00 CEST
Update - We will be undergoing scheduled maintenance during this time.
Apr 29, 11:50 CEST
Scheduled - Det vil ikke være muligt at tilgå MAO på grund af flytning af database den 4. maj mellem kl. 7.00 og kl. 14.00.
Opdatering løser tillige en fejl, hvor gamle sager (uden sagsID) vises uden indhold selvom de har indhold.
Apr 28, 11:08 CEST
May 3, 2021

Unresolved incident: Ejerfortegnelsen - Fejlkode 0 ved søgning i bestemt tidsafgrænset periode..

May 2, 2021

No incidents reported.

May 1, 2021

No incidents reported.

Apr 30, 2021

No incidents reported.

Apr 29, 2021

Unresolved incident: MAO - Orientering fra Rigsarkivet.