Driftstatus
Investigating - Det kan opleves, at der i øjeblikket ikke udsendes registreringsmeddelelser grundet en fejl i digital post. Vi er ved at undersøge årsagen til problemet.
May 27, 2024 - 08:27 CEST
Investigating - Til Info - Sager med Sammenlægning danner mangelfuld skematisk redegørelse.

I bestræbelsen på at få et bredere fundament for mere matrikulær sagsudarbejdelse i ERPO, må vi desværre konstatere, at skematisk generes med mangelfulde sagsdata, når sagsoperationen Sammenlægning (same) anvendes.

Vi er i gang med fejludbedringen og forventer en rettelse medio marts.

Sammenlægningssager skal derfor på vanlig vis udarbejdes i MIA.


Vi beklager ulejligheden

Feb 01, 2024 - 14:11 CET

About This Site

Velkommen til IT-drift hjemmesiden. På denne hjemmeside kan du finde drift-status over de respektive IT-tjenester som udstilles til vores brugere.

ERPO Operational
Ejerfortegnelsen Operational
MAO Operational
EBR Operational
MIA-Distributionsserver Operational
Matriklen.dk Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Past Incidents
May 29, 2024

No incidents reported today.

May 28, 2024

No incidents reported.

May 27, 2024

Unresolved incident: ERPO - Afsendelse af Digital Post fejler.

May 26, 2024

No incidents reported.

May 25, 2024

No incidents reported.

May 24, 2024
Resolved - Fejlen er rettet, og forvaltningskortet vises igen korrekt.
May 24, 08:26 CEST
Investigating - Der kan i øjeblikket opleves fejl ved visning af det kortlag der hedder "Forvaltning". Årsagen til fejlen ligger i Dataforsyningen og rettelse af fejlen ligger hos Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur. Denne status vil blive opdateret, når der er nyt i sagen.
May 23, 08:07 CEST
May 23, 2024
May 22, 2024

No incidents reported.

May 21, 2024
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
May 21, 18:00 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
May 21, 16:00 CEST
Scheduled - Der vil i dag blive lanceret en teknisk release i produktion. Rettelsen vil ikke medføre nye funktionaliteter, men er udelukkende tekniske rettelser til systemet.
May 21, 10:20 CEST
May 20, 2024

No incidents reported.

May 19, 2024

No incidents reported.

May 18, 2024

No incidents reported.

May 17, 2024

No incidents reported.

May 16, 2024

No incidents reported.

May 15, 2024

No incidents reported.