Driftstatus
Identified - Der vil i løbet af dagen i dag og den næste uges tid blive udsendt en række ældre p/v hændelser.
Grunden til det er, at der har været en fejl ift. tilknytning af kommunekode på disse hændelser.
Hændelserne kunne derfor ikke adresseres til den enkelte kommune.
Der er her til morgen implementeret en løsning på problemet i produktion og dermed kan hændelserne nå den korrekte kommune.

Registerføreren i kommunen opfordres til, at behandle alle P/V-hændelser i den respektive kommune. Enten ved at opdaterer P/V med korrekt data fra hændelsen eller ved at sætte hændelsen til uaktuel hvis data fra CPR registret ikke skal benyttes i Ejerfortegnelsen.

Der står pt. i alt over 70.000 P/V-hændelser til manuel behandling på landsplan som afventer behandling fra den respektive kommune.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Når den landsdækkende kørsel er tilendebragt lukkes ovennævnte sag.
Feb 19, 13:29 CET
Monitoring - Rigsarkivets afdeling for Indtægtsgivende Aktiviteter laver på grund af Corona-pandemien i øjeblikket kun sager ”Til retslig brug” og sager som ”Haster kritisk”.
”Til retslig brug” betyder først og fremmest arbejde der understøtter Retternes arbejde, som de jo er blevet kaldt på arbejde for at udføre, selvom vi har en Corona-pandemi. ”Haster kritisk” gælder Retterne, men også andre offentlige myndigheder, som er blevet kaldt på arbejde.

Hvad betyder det for bestilling af måleoplysninger, hvor der skal bestilles oplysninger hos Rigsarkivet?
Henvendelser om skelforretninger, der kræver bestilling hos Rigsarkivet, ligestilles med ”Til retslig brug” og vil derfor blive behandlet.
Andre henvendelser om måleoplysninger, der kræver bestilling hos Rigsarkivet, vil blive vurderet fra gang til gang om de kan ligestilles med ”Haster kritisk”. I disse tilfælde vil Geodatastyrelsen kræve en begrundelse for hastebehandling, f.eks. om sagen har økonomiske konsekvenser.

Geodatastyrelsen følger situationen hos Rigsarkivet og vil orientere om ændringer i deres behandling af henvendelser.
Feb 16, 09:53 CET
Identified - Vi har i øjeblikket desværre en fejl over mod BBR.
Dette gør, at hvis man via ERPO ønsker at slette en gældende tilknytning, så fanger BBR det ikke og sletningen slår ikke igennem. Man bliver derfor nødt til at rette henvendelse til kommunen og få dem til at rette tilknytningen i deres BBR klient.
Feb 12, 13:37 CET

About This Site

Velkommen til IT-drift hjemmesiden. På denne hjemmeside kan du finde drift-status over de respektive IT-tjenester som udstilles til vores brugere.

ERPO Operational
Ejerfortegnelsen Operational
MAO Operational
EBR Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Past Incidents
Feb 25, 2021

No incidents reported today.

Feb 24, 2021

No incidents reported.

Feb 23, 2021

No incidents reported.

Feb 22, 2021

No incidents reported.

Feb 21, 2021

No incidents reported.

Feb 20, 2021

No incidents reported.

Feb 19, 2021

Unresolved incident: Ejerfortegnelsen - Behandling af p/v hændelser i kommunerne..

Feb 18, 2021

No incidents reported.

Feb 17, 2021

No incidents reported.

Feb 16, 2021

Unresolved incident: MAO - Orientering fra Rigsarkivet.

Feb 15, 2021

No incidents reported.

Feb 14, 2021

No incidents reported.

Feb 13, 2021

No incidents reported.

Feb 12, 2021
Resolved - ERPO skulle nu være oppe igen.
Feb 12, 10:16 CET
Investigating - Serveren genstartes kl. 9:40 og systemet vil igen være tilgængelig ca kl. 10:10.
Feb 12, 09:28 CET
Feb 11, 2021
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Feb 11, 16:30 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Feb 11, 16:00 CET
Scheduled - Der udføres i dag systemarbejde fra kl. 16:00 til 16:30, hvor der vil blive lagt ekstra logning på for afklaring af performance issues. ERPO vil i det tidsrum ikke være tilgængeligt
Feb 11, 12:35 CET