ERPO - Orientering vedrørende release 79
Incident Report for Geodatastyrelsen
Resolved
This incident has been resolved.
Posted Nov 20, 2023 - 14:18 CET
Update
Signering i ERPO – brug fortsat NemID.

Fejl i signering med MitID:

Sager signeret med MitID Erhverv er blokeret i indsendelsen til GST. Anvend NemID til signering i ERPO indtil fejlen er løst.
Posted Mar 01, 2023 - 12:05 CET
Update
Som supplerende info for Ejerlejlighedssager:
Vi har konstateret, at funktionen "Rediger adresser for ejl" ikke udstiller data automatisk som hidtil, og dette hindrer, at adresser kan tilknyttes ejerlejligheder. Derfor skal funktionen "Initier udstilling af data" benyttes forinden, og derved vil adresser igen kunne tilknyttes ejerlejligheder som normalt.
Posted Feb 22, 2023 - 08:18 CET
Investigating
Vigtig orientering – opfølgende til REL79 i PROD:

ERPO/ejerlejlighed.
Opmærksomhedspunkt når ejerlejlighedssager indsendes, sagen må kun indeholde en ”manuel” ejerlejlighedsfortegnelse.

Baggrund:
Ved indsendelse af sagen til GST afvikles modtagelseskontrollen ” SAG_EJL_GENERERET_FORTEGNELSE _EJ_INDSENDES_BEREGN” som sikrer, at sagen ikke indsendes og behandles på en automatiske generede ejerlejlighedsfortegnelse fra ERPO

For øjeblikket opleves fejl på afviklingen af kontrollen, hvorfor den er ændret med en nedgradering fra et rødt STOP til en gul Advarsel om at der findes en automatisk dannet ejerlejlighedsfortegnelse på sagen som manuelt skal fravælges i bilagslisten før indsendelse til GST.

Se nærmere: https://geodatastyrelsen.atlassian.net/l/cp/Ddf1r11G

Såfremt sagen indsendes med både den manuelle og systemdannede fortegnelse hjemsendes sagen med anmodning om at den autogenerede fjernes før videre sagsbehandling.

Supplerende oplyses, at den automatisk generede ejerlejlighedsfortegnelse ikke kan slettes af bilagslisten.
Posted Feb 14, 2023 - 10:49 CET
This incident affected: ERPO.