ERPO - Information ifbm. udarbejdelse af matrikulære forandringer
Incident Report for Geodatastyrelsen
Resolved
This incident has been resolved.
Posted Jun 03, 2024 - 08:23 CEST
Investigating
Til Info - Sager med Sammenlægning danner mangelfuld skematisk redegørelse.

I bestræbelsen på at få et bredere fundament for mere matrikulær sagsudarbejdelse i ERPO, må vi desværre konstatere, at skematisk generes med mangelfulde sagsdata, når sagsoperationen Sammenlægning (same) anvendes.

Vi er i gang med fejludbedringen og forventer en rettelse medio marts.

Sammenlægningssager skal derfor på vanlig vis udarbejdes i MIA.


Vi beklager ulejligheden
Posted Feb 01, 2024 - 14:11 CET
This incident affected: ERPO.