Ejerfortegnelsen - Ejerskabshændelser - matrikelhændelse (ejendom uden ejerskab)
Incident Report for Geodatastyrelsen
Resolved
This incident has been resolved.
Posted Jun 02, 2023 - 10:57 CEST
Investigating
ALENE MATRIKELHÆNDELSER VEDR. BYGNING PÅ FREMMED GRUND.

Der vil i den kommende tid blive udsendt en del matrikelhændelser på Bygning på fremmed, der bliver oprettet i matriklen.

Der er i øjeblikket en større datavask i gang vedr. Bygninger på fremmed grund.
Datavasken gør, at Bygning på fremmed grund bliver ensrettet i alle registre. Tingbogen, BBR, matriklen og ejerfortegnelsen.

Det er ikke umiddelbart muligt for kommunen, at finde/sammenkoble BFE ejendommen i tingbogen, BBR, matriklen og ejerfortegnelsen inden datavasken er færdig.

Geodatastyrelsen vil fjerne de hændelser, der fremkommer ved oprettelse af Bygning på fremmed grund

Hvis I oplever hændelser Geodatastyrelsen ikke har fjernet kan disse sættes til "afslut hændelse opdateret".
Der vil efterfølgende ske en datavask af manglende ejerskab på disse BFE ejendomme.
Posted May 30, 2023 - 13:46 CEST
This incident affected: Ejerfortegnelsen.