Ejerfortegnelsen – Release 3.3.0 torsdag den 06.06.2024 kl. 07.00
Incident Report for Geodatastyrelsen
Resolved
This incident has been resolved.
Posted Jun 10, 2024 - 10:36 CEST
Investigating
Torsdag d. 6. juni 2024 kl. 07.00 lægges Release 3.3.0 i produktion, og der vil være en nedetid på ca. 30 minutter.

Releasen indeholder bl.a.:

• Ejerskabshændelse vedr. ”Opdatering af ejendomsadministrator” gør det nu muligt at rette ejendomsadministrator via hændelsen, således at hændelsen opdateres, hvis man udskifter/tilføjer en ejendomsadministrator. Samme funktion kendes fra P/V hændelser.

• Der vil i ”rediger historiske ejere” kunne opleves et default søgeinterval på ejendomme med mange ejerskifter. Intervallet kan ændres, når man tilgår siden, men begrænsningen er indsat for at kunne arbejde på de ejendomme, der har rigtig mange ejerskifter i historikken.

• I de tilfælde det er muligt vises dato/løbenummer for dokumentet i tingbogen på ejerskabshændelsen. Det vil i de fleste tilfælde være muligt at trykke på "linket" og tilgå dokumentet på tinglysning.dk.

Releasen indeholder derudover 25 tekniske ændringer/rettelser.

Ejerfortegnelsens support har på det seneste oplevet flere henvendelser vedr. udsendte BBR-meddelelser, hvor der henvises til, at der er sket ændringer i Ejerfortegnelsen. Vi har erfaret, at BBR har reageret på datarettelser i Ejerfortegnelsen, som nødvendigvis ikke er en rettelse på et gældende ejerskab.

På baggrund af dette vil Ejerfortegnelsen fremadrettet udsende meddelelser via Datafordelerens hjemmeside, når der planlægges landsdækkende kørsler (datarettelser) samt hvad disse indeholder. Dette kan følges her: https://datafordeler.dk/drift/meddelelser.
Posted Jun 04, 2024 - 09:46 CEST
This incident affected: Ejerfortegnelsen.